Рубрики
openwrt

openwrt / imagebuilder

Ссылка:

Готовим систему:

Готовим образ openwrt:

Настраиваем образ openwrt: